RuokoVoima

Tervetuloa uusiutuvan energiatuotannon ja ravinnekierron tulevaisuuteen.

RuokoVoima tuottaa biokaasua, jota käytetään puhtaan energian tuotantoon. Uusiutuvaa energiaa tuotettaessa syntyy ravinnerikasta jäännöstuotetta, josta RuokoVoima jalostaa luonnomukaista lannoitetta maatalouden käyttöön. Tavoitteenamme on olla luonnonmukaisen lannoitetuotannon uranuurtaja ja jalostaa lannoitetuotteestamme käytettävyydeltään ja ominaisuuksiltaan mineraalilannoitteita vastaava.

RuokoVoiman on toimintaperiaatteeltaan kiertotalouden, ravinnekierron ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen pioneeri. Käytämme toimintamme raaka-aineena luonnosta kerättyä järviruokoa, eli kotoisemmin kaislaa. RuokoVoima on ensimmäinen laajamittainen järviruo’on hyötykäyttöön tähtäävä hanke, joka tähtää Itämeren rehevöitymisen hidastamiseen sekä Itämereen ravinnekuorman alentamiseen palauttamalla ruovikoiden sisältämät ravinteet luonnolliseen ravinnekiertoon. Samalla laajamittaiset ruovikoiden niitot parantavat umpeenkasvaneiden ranta-alueiden virkistysarvoa.

Recent Posts

More Posts