RuokoVoimalle tukea RaKi -ohjelmasta

RuokoVoimalle on myönnetty avustusta Ravinnekierron hallituksen kärkihankkeesta. ELY-Keskuksen hallinnoiman tuen turvin on tarkoitus vuoden 2018 puoliväliin mennessä selvittää järviruo’on energiapotentiaali biokaasutuotannon raaka-aineena sekä maailman ensimmäisen luonnonmukaisen raemuotoisen lannoitetuotteen lähteenä.

Nyt tehtävän toteutettavuusselvityksen tarkoitus on selvittää laajamittaisten ruovikoiden niittojen ja niitetyn ruokomassan käyttöä täysin uudenlaisen lannoitetuotteen raaka-aineena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s