Uusiutuvaa energiaa Itämeren parhaaksi

RuokoVoima pyrkii kehittämään järviruo’on hyötykäyttöön tähtäävää arvoketjua, jonka tavoitteena on Itämeren tilan parantaminen. Itämeri on maailman saastunein merialue. Tilanne johtu pitkäaikaisesta ravinnekuormituksesta, jonka yksi näkyvimpiä ilmenemismuotoja on ranta-alueiden voimakas ruovikoituminen. Järviruoko sitoo tehokkaasti kasvuympäristönsä ravinteita ja koska ruokomassalle ei ole löytynyt taloudellisesti kannattavaa käyttöä, eivät laajamittaiset ruovikoiden niitot ole Itämeren alueella yleistyneet.

RuokoVoiman tavoite on kehittää uusiutuvaan energiatuotantoon ja lannoitetuotteeseen perustuva uudenlainen arvoketju, joka mahdollistaisi laajamittaiset järviruo’on niitot, jolloin Itämeren ranta-alueilla kasvavia ruovikkoesiintymiä voitaisiin hyödyntää kiertotalouden raaka-aineena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s